Vodičský preukaz a řidičský průkaz. Najčastejšie otázky.

Mnoho ľudí sa bez auta v Prahe nezaobíde. Aby sme vám uľahčili zdĺhavé hľadanie informácií, prinášame vám praktický prehľad najčastejších otázok súvisiacich s vodičským oprávnením Čechách.

Bývate v Prahe a máte slovenský vodičský preukaz

„Platí mi v Prahe slovenský vodičský preukaz?“

Samozrejme áno. Európska únia uznáva vodičské preukazy všetkých členov EU rovnocenne.

Mám slovenský vodičský preukaz a žijem v Prahe. Možem si zažiadať aj o český řidičský průkaz?“

Áno, môžete. Vždy však musíte vlastniť len jeden vodičský preukaz krajín EU. Ak však preferujete český doklad, môžete ho zameniť za ten slovenský v prípade, že splňujete podmienku obvyklého pobytu na území ČR.

Pod obvyklým pobytom sa rozumie pobyt dlhší než 185 dní. O zámenu dokladu si zažiadate na magistráte hlavného mesta Prahy. So sebou si vezmite cestovný pas, vodičský preukaz a doklad potvrdzujúci dĺžku pobytu v ČR. Na mieste zaplatíte správny poplatok 200 korún, pri expresom vydaní do 5. dní 700 korún.

„Skončila mi platnosť vodičského preukazu. Kde so môžem zažiadať o vydanie nového?“

Nový vodičský preukaz vybavíte prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Prahe v prípade, že máte na Slovensku trvalý pobyt. AK ste si pobyt odhlásili, zvážte výmenu za český doklad, ktorého platnosť potom bez problémov predĺžite na pražskom magistráte.

Ako na řidičský průkaz v Česku

Môžem si vodičský preukaz urobiť i v Česku?“

Áno môžete, musíte však doložiť, že v ČR bývate dlhšie ako 185 dní. To doložíte dokladom o prechodnom, či trvalom pobyte- Pokiaľ ho nemáte, pobyt môžete doložiť i inými dokumentami, napríklad nájomnou zmluvou, potvrdením o štúdiu, či výpismi z účtu (pravidelná výplata). O tom, ktoré doklady vám uznajú sa vopred poraďte s magistrátom.

Pozor, niektoré autoškoly si dĺžku vášho aktuálneho pobytu nezisťujú, môže sa tak stať, že po úspešnom absolvovaní autoškoly budete na svoj řidičák čakať dokým nesplníte zákonnú dobu 185 dní.

„Môžem si vybrať ktorúkoľvek autoškolu?“

Áno, autoškolu si vyberáte bez ohľadu na miesto bydliska. Dajte tomu teda čas a skúste si vybrať na základe férovej ceny, recenzií i osobnej návštevy. Kompletný zoznam autoškôl nájdete na tomto odkaze.

„Kde zažiadam o vydanie řidičského průkazu a čo budem potrebovať?“

Po úspešnom zložení skúšky zájdete na magistrát hlavného mesta Praha. Prinesiete si so sebou doklad totožnosti a doklad dokazujúci dĺžku pobytu na území ČR. Pri odbavovacom okienku dostanete žiadosť k vyplneniu. Ak ste vlastníkom účtu Portálu občana, môžete si žiadosť odoslať i elektronicky. Na magistrát sa obrátite i v prípade straty a výmeny dokladu.

Podobné články