Je slovenčina úradný jazyk ČR?

Jediným oficiálnym úradným jazykom Českej republiky je český jazyk, slovenčina má však oproti ostatným jazykom výnimočné postavenie. Podľa Správního řádu, část 2, hlava II, § 16 totiž nie je považovaná za cudzí jazyk a je postavená nad ostatné jazyky národnostných menšín. To samozrejme Slovákom žijúcich v Prahe uľahčuje celú radu oficiálnych úkonov. Podľa spomínaného nariadenia  účastníci konania […]