Je slovenčina úradný jazyk ČR?

Jediným oficiálnym úradným jazykom Českej republiky je český jazyk, slovenčina má však oproti ostatným jazykom výnimočné postavenie. Podľa Správního řádu, část 2, hlava II, § 16 totiž nie je považovaná za cudzí jazyk a je postavená nad ostatné jazyky národnostných menšín.

To samozrejme Slovákom žijúcich v Prahe uľahčuje celú radu oficiálnych úkonov. Podľa spomínaného nariadenia  účastníci konania v štátnej i verejnej správe môžu jednať a podávať písomnosti aj v slovenskom jazyku.

V praxi to znamená, že na väčšine úradov si plne vystačíte so slovenčinou. Výnimkou je napríklad daňový úrad, kde všetky náležitosti potrebné k podaniu daňového priznania musíte predkladať v českom jazyku.

„Potrebujem úradný preklad do ČJ pri overovaní dokumentov?“

Úradné overovanie listín, tzv. vidimáciu, rieši zákon č. 21/2006 Sb., ktorý v § 9 písm. b) považuje slovenčinu za rovnocennú českému jazyku. Slovenské dokumenty preto pri úradnom, či notárskom overení nemusíte prekladať. Podľa § 10 odst. 4 rovnakého zákona postačia slovensky písané dokumenty aj pri legalizovaní podpisu.

„Musím v obchodbom styku a podnikaní hovoriť po česky?“

Pokiaľ ste podnikateľ, alebo živnostník, na základe §31 odst. 8)  živnostenského zákona môžete svoje podnikanie prevádzkovať okrem českého aj v slovenskom jazyku.

Štúdium v Prahe v slovenčine. Áno, alebo nie?

Pokiaľ ste sa rozhodli v Prahe študovať, prijímaciu skúšku skladáte v českom jazyku, odpovede však môžete zaznamenávať i v slovenčine. Tým zároveň dokladáte dostatočnú znalosť češtiny a nemusíte skladať samostatnú skúšku z českého jazyka.

Výnimkou sú obory zamerané priamo na štúdium českého jazyka, v tomto prípade musíte ako Slovák doložiť maturitnú skúšky z českého jazyka, prípadne skladať samostatnú prijímaciu skúšku. Podľa skúseností študentov si povinnosť skladať všetky ďalšie skúšky výhradne v češtine určuje univerzita.

Platnosť vysokoškolských diplomov sa riadi Článkom 17 Dohody medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky O vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní. Diplomy vydané Slovenskou republikou platia na celom území ČR bez nutnosti ďalších overení.

Podobné články

Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.