Verejné zdravotné poistenie a kedy mi naň vzniká nárok?

Poďme sa spoločne pozrieť na to kedy s vami systém verejného zdravotného poistenia v ČR počíta a ktoré poisťovne zdravotné poistenie poskytujú.

               „Potrebujem vôbec zdravotné poistenie ak som občan EU a mám Európsky preukaz?“

Pokiaľ plánujete v Prahe žiť dlhodobo, určite nastanú situácie, keď vám zdravotné poistenie môže chýbať. Ako občan EU totiž máte nárok na hradenú lekársku starostlivosť len v prípade akútnych ošetrení. Všetky plánované ošetrenia teda musíte bez poistenia v ČR absolvovať na Slovensku.

               „Kedy mám na zdravotné poistenie nárok?“

Nárok na poistenie vám vzniká na základe trvalého pobytu, alebo v prípade, že pracujete u zamestnávateľa so sídlom, alebo trvalým pobytom v ČR. Poistné za vás bude hradiť zamestnávateľ. V prípade, že ste ukončili zamestnanie a nemáte v ČR trvalý pobyt, nárok na poistenie vám zaniká.

Pokiaľ ste OSVČ vzniká vám nárok na poistenie dňom založenia živnosti. Zálohy na poistné si hradíte sami na účet poisťovne v pravidelných mesačných splátkach. Vzťahuje sa na vás tiež povinnosť každoročného podania prehľadu OSVČ príslušnej zdravotnej poisťovni. Ak máte živnosť založenú len ako vedľajšiu zárobkovú činnosť, prvý rok od jej založenia sa na vás povinnosť platby záloh nevzťahuje. O tejto skutočnosti však musíte poisťovňu informovať.

Študenti si môžu u poisťovne zažiadať o tzv. žltý preukaz, ktorý vám zvolená poisťovňa vystaví na základe slovenského preukazu poistenca a s ktorým budete čerpať rovnaké výhody ako českí občania.

Ak sa na vás, alebo vaše dieťa nevzťahuje nárok verejného zdravotného poistenia a potrebujete pravidelnú lekársku starostlivosť v ČR, musíte uzavrieť komerčné zdravotné poistenie.

               „Akú poisťovňu si mám vybrať?“

Overte si v prvom rade dostupnosť zmluvného plnenia poisťovne v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach. Niektoré poisťovne totiž majú len regionálnu pôsobnosť a môže vás nemilo prekvapiť, že lekár zrovna s vašou poisťovňou nespolupracuje.

Každá poisťovňa tiež ponúka rozdielny balík výhod prostredníctvom tzv. „fondu prevence“, rozhodnúť sa môžete na základe praktickej využiteľnosti ich čerpania.  Aby sme vám uľahčili hľadanie,  prikladáme kompletný zoznam poisťovní v ČR.

Podobné články