Verejné zdravotné poistenie a kedy mi naň vzniká nárok?

Poďme sa spoločne pozrieť na to kedy s vami systém verejného zdravotného poistenia v ČR počíta a ktoré poisťovne zdravotné poistenie poskytujú.                „Potrebujem vôbec zdravotné poistenie ak som občan EU a mám Európsky preukaz?“ Pokiaľ plánujete v Prahe žiť dlhodobo, určite nastanú situácie, keď vám zdravotné poistenie môže chýbať. Ako občan EU totiž máte nárok na […]