Výpis z registra trestov. Musíte kvôli nemu na Slovensko?

Časy keď sme kvôli výpisu trestov museli vycestovať na Slovensko sú už našťastie minulosťou. Pokiaľ sa na jeho vyhotovenie neponáhľate, môžete si oň zažiadať na ktoromkoľvek kontaktnom mieste CzechPointu a to dokonca súčasne s českým „výpisem z rejstříku trestů“ . Tu vyplníte krátky formulár a za oba výpisy zaplatíte jednotný správny poplatok 100 korún. Pošta má na vydanie […]