Výpis z registra trestov. Musíte kvôli nemu na Slovensko?

Časy keď sme kvôli výpisu trestov museli vycestovať na Slovensko sú už našťastie minulosťou. Pokiaľ sa na jeho vyhotovenie neponáhľate, môžete si oň zažiadať na ktoromkoľvek kontaktnom mieste CzechPointu a to dokonca súčasne s českým „výpisem z rejstříku trestů“ . Tu vyplníte krátky formulár a za oba výpisy zaplatíte jednotný správny poplatok 100 korún. Pošta má na vydanie oboch dokumentov stanovenú lehotu 25 dní od podania žiadosti. Zvyčajne sa však do vašich rúk dostane v priebehu nasledujúceho týždňa.

Ak potrebujete výpis z registra trestov zhotoviť na počkanie, musíte prísť osobne na Veľvyslanectvo SR. Táto možnosť sa vám trochu predraží, za výpis zaplatíte sumou 10 Eur v českých korunách podľa aktuálneho kurzu. Upozorňujeme, že Veľvyslanectvo SR neprijíma platby kartou. V zložitejších prípadoch sa môže stať, že zhotovenie výpisu ambasáde potrvá pár dní.

„Kedy potrebujem výpis z registra trestov a akú má platnosť?“

Výpisom z registra trestov dokazujete svoju bezúhonnosť. Samotný dokument nemá oficiálne stanovenú platnosť, všeobecne sa však uznáva výpis nie starší ako 3 mesiace. Určite ho budete potrebovať pri zakladaní živnosti, alebo spoločnosti.

Zamestnávateľ a personálne agentúry majú právo o výpis požiadať v prípade, že trestná bezúhonnosť priamo súvisí s výkonom daného povolania. Často sa však stáva, že zamestnávatelia, agentúry či personalisti tento predpis porušujú, čím sa dopúšťajú priestupku. Ak sa cítite byť požiadavkou výpisu z trestov na danú pozíciu diskriminovaný, môžete sa obrátiť na inšpektorát práce.

Výpis z registra trestov online?

Na základe európskeho nariadenia eIDAS od roku 2018 táto možnosť skutočne existuje. Ministerstvo vnútra vytvorilo aplikáciu CzechPoint@home v ktorej získate výpis z registra trestov úplne zadarmo. O výpis zažiadate vyplnením krátkeho formulára v sekcii „Ostatní výpisy“. Nutnosťou je však zriadená dátová schránka na základe ktorej si systém overí vašu identitu.

Pokiaľ dátovú schránku zatiaľ nemáte, pouvažujte o jej založení, ušetrí vám to čas strávený na pošte. Upozorňujeme však, že pokiaľ si ju raz založíte, máte povinnosť ju používať. Ak teda napríklad odovzdáte daňové priznanie poštou a nie elektronicky, hrozia vám sankcie od finančného úradu.

Podobné články