Základné školy v Prahe. Ako sa rozhodovať?

Vybrať pre dieťa tú správnu školu ja oriešok pre každého rodiča. Praha našťastie ponúka mnoho kvalitných možností vo vzdelávaní a to v súkromnej aj štátnej sfére. Samotný zápis do školy sme vám priblížili v samostatnom článku. Poďme si bližšie povedať, na čo by ste sa pri výbere mali zamerať.

Aké kritériá zvážiť pri výbere základnej školy?

Pri výbere zo štátnych škôl zohráva úlohu ich spádovosť. Automaticky máte nárok na zapísanie k vzdelaniu do školy ktorá je pridelená k adrese pobytu dieťaťa. Môžete sa pokúsiť dieťa zapísať aj na inú štátnu školu, je však možné, že pre vás skrátka nebude miesto. Overte si preto v prvom rade vašu spádovú školu a skúste ju porovnať aj s inými možnosťami v súkromnom vzdelávaní.

Na začiatku si urobte vlastný online prieskum na základe vami zvolených kritérií. Snažte sa vyberať z blízkeho okolia, samotný nástup do školy bude pre celú rodinu veľká zmena a ranné stresy v doprave vám len zbytočne pridajú. Ak máte vyhliadnutý konkrétny typ školy, ktorá sa v okolí nenachádza, overte si dopravné spojenie.

Zamerať sa tiež môžete na počet žiakov v triede, možnosti individuálneho prístupu, výuku cudzích jazykov, mimoškolské aktivity a záujmové krúžky, akcie organizované školou, možnosti stravovania a školskej družiny. Pozrite si tiež referencie a reakcie ostatných rodičov na internete, ale berte ich so značnou rezervou.

Pokiaľ už máte zoznam škôl, ktoré máte záujem vidieť, vyhľadajte si dni otvorených dverí a školu navštívte ideálne aj s dieťaťom. V prípade horúcich si dohodnite i individuálnu schôdzku s riaditeľom. Všímajte si vzťah detí a učiteliek, spýtajte sa systém výuky, ako funguje družina a aká je úspešnosť detí v olympiádach a športe. V prípade, že má vaše dieťa špeciálne požiadavky, napríklad poruchu učenia, alebo stravovacie obmedzenia, zistite ako škola zabezpečuje potreby takýchto detí. A hlavne, dajte na svoj prvý dojem.

Pri príchode do školy si všímajte praktické veci. Kde sa deti prezliekajú a odkladajú si veci? Je pri škole možné parkovať? Je súčasťou školy záhrada, alebo ihrisko?

Čo je dôležité vedieť o súkromnom vzdelávaní?

Súkromných základných škôl je v Prahe nespočetné množstvo. Vybrať si môžete zo škôl s Montessori  a Walfdorskou pedagogikou, zo škôl zameraných na cudzí jazyk, šport, výtvarné umenie a iné aktivity. U jazykových základných škôl volíte medzi možnosťou s rozšírenou výukou cudzích jazykov, alebo priamo s výukou vo zvolenom cudzom jazyku.

Súkromné školské zariadenia zvyčajne dieťaťu poskytujú väčšiu mieru individuálneho prístupu, zameriavajú sa viac na prezenčné a praktické zručnosti, rozvíjajú detskú kreativitu. Pri zisťovaní informácií si nezabudnite overiť ako dlho škola na poli vzdelávania pôsobí a aká je prípadná úspešnosť jej absolventov.

U súkromnej školy je mimoriadne dôležitý systém jej financovania. Zistite si, či sú škole poskytované nejaké podporné granty, prípadne či v individuálnych prípadoch dokáže škola poskytnúť zľavy na školnom. Je tiež potrebné počítať s každoročným nárastom školného o ktorého výpočte sa vopred informujte. Zistite si tiež výšku školného na druhom stupni danej ZŠ, za nižšie ročníky základnej školy totiž môžete platiť až o polovicu menej.

Dôležitý je i počet ročníkov, niektoré školy sú napríklad koncipované len na vzdelávanie na nižšom stupni a tak neskôr rodičia musia riešiť prestup do inej školy. Obzvlášť problematický môže pre dieťa byť prestup zo súkromnej na štátnu školu.

Snáď sme vám týmto článkom aspoň trošku uľahčili rozhodovanie a dúfame, že do novej školy vkročíte tou správnou nohou.  

Podobné články