Vlakom po Prahe a na Slovensko

Praha je bezpochyby najdôležitejším železničným uzlom v Čechách s významným medzinárodným dosahom. Mesto pomerne dobre využíva vybudovanú železničnú sieť i v mestskej doprave, čím výrazne urýchli váš pohyb z okrajových častí do centra. Vlaky ako súčasť mestskej integrovanej dopravy V Prahe je vytvorený systém liniek S. Využívajú sa na spojenia s okrajovými časťami Prahy a obcami priliehajúceho Stredočeského kraja. Vlakové súpravy […]