Ako získať prechodný pobyt, trvalý pobyt a občianstvo ČR

Prechodný pobyt Pobyt občanov EU upravuje v Českej republike zákon 326/1999 Sb.  Podľa zákona môžete na území ČR prechodne pobývať bez víza po ľubovoľne dlhú dobu a to len na základe cestovného dokladu, alebo občianskeho preukazu. Registrácia k prechodnému pobytu teda nie je pre Slovákov povinná. Jedinou vašou povinnosťou je nahlásiť miesto pobytu cudzineckej polícii v prípade, že Váš […]

České rodné číslo pre Slovákov

Rodné číslo je jedinečným identifikátorom, ktorý sa prideľuje občanom a rezidentom Českej republiky a jeho problematiku rieši zákon č. 133/2000 Sb. Česko i Slovensko má dodnes rovnaký princíp prideľovania rodných čísiel. Preto sa v ČR uznávajú rodné čísla pridelené na území Slovenska len do 1. januára 1993, musia však splňovať podmienky podľa súčasného zákona. Vaše rodné […]

Slovenčina v Prahe

Každá zmena v živote si vyžaduje určitú mieru adaptácie, v prípade sťahovania sa do zahraničia ide o komplexnú zmenu, ktorá dokáže zaskočiť aj pokojné povahy. Proces začleňovania sa tak môže prinášať istú mieru frustrácie. Povedzme si ale úprimne, že Slováci a Česi majú v tomto ohľade mnoho výhod. Nielenže nám český zákon umožňuje používať slovenčinu a to ako […]