Ako získať prechodný pobyt, trvalý pobyt a občianstvo ČR

Prechodný pobyt

Pobyt občanov EU upravuje v Českej republike zákon 326/1999 Sb.  Podľa zákona môžete na území ČR prechodne pobývať bez víza po ľubovoľne dlhú dobu a to len na základe cestovného dokladu, alebo občianskeho preukazu.

Registrácia k prechodnému pobytu teda nie je pre Slovákov povinná. Jedinou vašou povinnosťou je nahlásiť miesto pobytu cudzineckej polícii v prípade, že Váš pobyt prekročí 30 dní od vstupu do ČR.

O prechodný pobyt si môžete dobrovoľne zažiadať v prípade, že plánujete v Českej republike ostať dlhšie ako 3 mesiace. Žiadosť o vydanie osvedčenia o registrácii podáte osobne na vyplnenom formulári na príslušnom pracovisku Ministerstva vnútra ČR. Doporučujeme registrovať si termín online. Zákonná doba na vybavenie žiadosti je stanovená do 30 dní od jej podania.

„Mám si žiadať o prechodný pobyt i keď nie je povinný?“

Ak plánujete v Česku pobývať dlhšiu dobu, určite sa vám registrácia k prechodnému pobytu vyplatí. Je napríklad nevyhnutná pri uzavretí zmluvy s niektorými z mobilných operátorov a poskytovateľov internetu. Určite prechodný pobyt budete potrebovať v banke pri žiadosti o úver alebo pôžičku, či pri prihlásení automobilu v ČR.

Nevýhodou prechodného pobytu je nutnosť hlásenia akejkoľvek zmeny cudzineckej polícii. Ak tak včas neučiníte, môže vám byť udelená pokuta, preto to priveľmi neodkladajte.

Udelenie trvalého pobytu

Ako občan EU môžete o trvalý pobyt požiadať po 5-tich rokoch nepretržitého pobytu, alebo po 2-och rokoch pobytu v prípade, že ste blízkym rodinným príslušníkom iného občana EU s trvalým pobytom v Českej republike. V druhom prípade musíte byť v rodinnom vzťahu dlhšie ako 1 rok.

Pokiaľ nesplňujete ani jednu z uvedených podmienok, ale ste presvedčení, že na trvalý pobyt máte nárok z iných oprávnených dôvodov, na ktoré je potreba brať zreteľ, môžete si oň na základe § 66 zažiadať osobne na centrále MV ČR, alebo na príslušnom zastupiteľskom úrade ČR v zahraničí.

Žiadosť o trvalý pobyt podáte osobne na vyplnenom formulári na príslušnom pracovisku Ministerstva vnútra ČR. Zákonná doba na vybavenie žiadosti je stanovená na 60 dní od jej podania.

Udelenie občianstva ČR

O občianstvo ČR si môžete požiadať v prípade nepretržitého trvalého pobytu po dobu minimálne 3-och rokov, prípadne pokiaľ doba trvalého a predošlého zákonného pobytu  činí minimálne 10 rokov.

Nevyhnutná je trestná bezúhonnosť, rodinná, sociálna a pracovná integrácia a znalosť českého jazyka. Jazyková skúška sa skladá v Ústave jazykovej a odbornej prípravy UK.

Všetky podmienky a potrebné informácie k udeleniu občianstva nájdete na portáli MVZR.   Žiadosť musí byť podaná osobne na príslušnom úrade mestskej časti Praha 1 až 22, podľa miesta trvalého pobytu. Predpísaný formulár k vyplneniu „Dotazník k žiadosti o udelenie občianstva ČR“ dostanete na mieste a vyplníte v spolupráci s úradom.

Úrad má na odoslanie žiadosti Ministerstvu vnútra zákonnú lehotu 30 dní, ministerstvo rozhodne do 180 dní od podania žiadosti.

Podobné články

Comments

Comments are closed.