Podnikanie a živnostenské oprávnenie v ČR. Najčastejšie otázky.

Pokiaľ chcete začať podnikať uistite sa, či k tomu budete potrebovať živnostenské oprávnenie. Vo väčšine prípadov tomu tak je, oprávnenie nepotrebujete napríklad ak pracujete na báze tzv. autorských honorárov. Presný výčet povolaní pri ktorých nepotrebujete živnostenské oprávnenie nájdete v § 3 živnostenského zákona.

Podmienkou na prevádzkovanie živnosti v Česku je plnoletosť, trestná bezúhonnosť a svojprávnosť. Pokiaľ zakladáte viazanú živnosť, budete potrebovať predložiť i oprávnenie (doklad o kvalifikácii)  k prevádzkovaniu takejto živnosti. Živnosť teda môžete založiť bez ohľadu na štátnu príslušnosť, alebo adresu bydliska. Trestnou bezúhonnosťou sa rozumie bezúhonnosť priamo súvisiaca s výkonom vášho podnikania. Podnikať tak môžete aj ak máte záznam v registri trestov.

Kde si o živnostenské oprávnenie zažiadať?

Živnosť si založíte na ktoromkoľvek živnostenskom úrade, nemusí to teda byť v spádovej oblasti vášho bydliska. Živnostenský úrad v tomto prípade slúži ako centrálne registračné miesto a tak už nemusíte živnosť ohlasovať finančnému úradu, ani sociálnej a zdravotnej poisťovni. O živnosť zažiadate prostredníctvom jednotného registračného formulára. Ten môžete podať aj na niektorom z kontaktných miest CzechPoint, ktoré ho následne odošle živnostenskému úradu.

Čo všetko budete potrebovať?

Potrebujete vyplnený formulár, platný doklad totožnosti a v prípade ohlasovania viazanej živnosti aj doklad o kvalifikácii. Pokiaľ si ako sídlo živnosti zvolíte miesto mimo vášho trvalého bydliska, budete potrebovať súhlas majiteľa nehnuteľnosti.

Koľko stojí založenie živnosti a prevádzkovanie živnosti?

Pri zakladaní živnosti zaplatíte správny poplatok 1000 korún. Pri hlásení každej ďalšej zmeny zaplatíte 500 korún. Pozastavenie i zrušenie živnosti je zdarma. Pokiaľ živnosť len pozastavíte máte naďalej povinnosť podania daňového priznania, prípadne čestného prehlásenia o nulovom príjme z podnikania príslušnému daňovému úradu.  

Mesačne si tiež budete platiť zálohy do zdravotnejsociálnej poisťovne. Povinnosť platiť sociálnej poisťovni sa na vás nevzťahuje ak si zakladáte vedľajšiu živnosť a váš príjem neprekročí tzv. rozhodnú čiastku.

Ako sa preukážem že mám živnostenské oprávnenie?

Papierová forma živnostenského oprávnenia sa dnes už nevydáva. Firmy a klienti si vás môžu overiť online v tzv. „rejstříkoch“ Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu potrebujete tlačenú verziu, môžete si ju jednoducho prostredníctvom stránok vytlačiť doma.

Ako dlho vybavenie žiadosti trvá?

Živnostenský úrad má na vybavenie žiadosti 14 dní, väčšinou však oprávnenie dostanete v priemere za týždeň aj s prideleným identifikačným číslom IČO.

Podobné články